Döner Izgaralı Ön Ocaklı Buhar Kazanları
enşah mühendislik
ÖN OCAKLI BUHAR KAZANLARI

Isı ve buhar üretimi için kazanlarda katı yakıtların kullanılması petrol ürünü sıvı yakıtlara oranla çok daha ekonomik olmaktadır.

Yakıt olarak yerli üretim kömür veya  işletmelerden yan ürün olarak çıkan diğer katı yakıtların kullanılması işletmeye ek bir gelir ve ülkemize döviz tasarrufu sağlayacaktır. 

Sıvı veya gaz yakıtlar yakmak üzere dizayn ve imal edilen kazanlarda, katı yakıtlar yakılması söz konusu olduğunda öncelikle yanma hacimleri bakımından yetersiz  kalmaktadırlar.

Ön ocaklı kazanlar, kömür, talaş, odun parçaları, ayçiçeği kabuğu, prina,  fındık kabuğu, vb. katı yakıtlar ile buhar veya ısı üreminde kullanılırlar.   

Kazanın ön tarafında bulunan ön ocak, esas itibariyle borulama boru konstrüksiyonlu  su borularının meydana gerdiği su duvarlarından oluşan bir seksiyondan meydana gelir.

Ön ocak alt kısmında yakıtın yanmasını sağlayan ızgara veya yakma sistemi ile ızgaranın  altında küllük veya kül alma sistemi bulunur. 

Ön ocak, yakın en verimli bir şekilde yanmasını sağlayacak yanma hacmini ve ızgara yüzeyini içerecek şekilde  dizayn ve imal edilmektedir. 

Yakın yanması sonucu oluşan radyasyon ısısının büyük bir  kısmı en verimli bir şekilde bu su duvarlarında alınır. 

Böylece hem yakın yüksek verimle  yanması hem de kazan kapasitesine ek bir ısı ilemi ve kapasite artışı sağlanmaktadır.   

Ön ocak su boruları kaliteli çelik çekme boru olup otomatik makinelerde herhangi   bir deformasyon olmaksızın bükülüp şekillendirilmektedir.

Ön ocak ön ve arka kısımlarında gerekli yerlerde, kontrol ve temizleme kapakları bulunmaktadır. 

Ön ocak dış kısımları  uygun kalınlıkta cam yünü veya taş yünü ile izole edilerek uygun kalınlıkta galvaniz veya  alüminyum sac kaplanmakta, 

izole edilmeyen kısımlar ısı ve korozyona dayanıklı boya ile  boyanmaktadır.