Döner Izgaralı Hybird Buhar Kazanları
enşah mühendislik
KÖMÜR YAKITLI HYBRID BUHAR KAZANLARI

Su borulu ve Alev duman borulu kazan tipleri aynı gövdede birleştirilerek HYBRID KAZAN oluşturulur. 

Döner ızgara üzerine monte edilen Su Borulu (boru+lama) primer ocak detaylı ve hassas  hesaplamalarınsonucunda gerekli yükseklikte imal edilerek döner ızgaranın üzerinde büyük hacimli bir  yanma odası oluşturulur. Alev Duman borulu Skoç tip kazan ile radyasyon ısı kazanı su kollektör boruları ile birbirine bağlanır. 

Büyük hacimli yanma odası katı yakıtlarda alev boyunun, alev ışımasının, is ışımasının ve yanma verimliliğinin maksimum düzeyde olması için gereklidir. 

Alev duman borulu kazan iki geçişli olup gerekli kapasite için maksimum verimi    elde  edebilecek şekilde dizayn edilmiştir.  Isı düştükçe azalan duman hacmi, kazandan  en uygun hızlarda geçecek şekilde dizayn edilir.  Kazan içerisinde alevin geçiş yolları uzun tutularak yanmadan dolayı ortaya çıkan  ısı enerjisinin çok büyük bir kısmının kazan içerisinde kalarak buhar üretiminde kullanılması sağlanmıştır.

Daha geniş buhar hacmi sayesinde sistem pik buhar çekişlerine anında cevap verebilmekte, su borulu primer ocak sayesinde ise flash buhar üretimi sağlanmaktadır. 

Alev duman borulu kazanın borularının değişimi; ön ve arka kapakları açılarak çok  rahat bir şekilde değişim yapılabilmektedir.