Döner Izgaralı Hybird Buhar Kazanları
enşah mühendislik
KÖMÜR YAKITLI HYBRID BUHAR KAZANLARI

Su borulu ve alev duman borulu kazan tipleri aynı gövdede birleştirilerek "Hybrid Kazan" oluşturulur. Döner ızgara üzerine monte edilen Su Borulu (boru+lama) primer ocak, detaylı ve hassas hesaplamaların sonucunda gerekli yükseklikte imal edilerek büyük hacimli bir yanma odası oluşturulur.

Alev Duman borulu Skoç Tip kazan ile radyasyon ısı kazanı su kollektör boruları ile birbirine bağlanır.

Büyük hacimli yanma odası katı yakıtlarda alev boyunun, alev ışımasının, is ışımasının ve yanma verimliliğinin maksimum düzeyde olması için gereklidir. 

Alev duman borulu kazan, iki geçişli olup gerekli kapasite için maksimum verimi elde edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Isı düştükçe azalan duman hacmi, kazandan en uygun hızlarda geçecek şekilde tasarlanmaktadır.

Kazan içerisinde alevin geçiş yolları uzun tutularak yanmadan dolayı ortaya çıkan ısı enerjisinin büyük bir kısmı buhar üretiminde kullanılmaktadır. 

Daha geniş buhar hacmi sayesinde sistem pik buhar çekişlerine anında cevap verebilmekte, su borulu primer ocak sayesinde ise flash buhar üretimi sağlanmaktadır. Alev duman borulu kazanın borularının değişimi; ön ve arka kapakları açılarak çok rahat bir şekilde değişim yapılabilmektedir.