Döner Izgaralı Ön Ocaklı Buhar Kazanları
enşah mühendislik
ÖN OCAKLI BUHAR KAZANLARI

Isı ve buhar üretimi için kazanlarda katı yakıtların kullanılması petrol ürünü sıvı yakıtlara oranla çok daha ekonomik olmaktadır.

Yakıt olarak yerli üretim kömür veya  işletmelerden yan ürün olarak çıkan diğer katı yakıtların kullanılması işletme ve ülke ekonomisi açısından maddi tasarruf sağlamaktadır. 

Sıvı ve gaz yakıtlara göre dizayn edilerek üretilen kazanlar, katı yakıtlar söz konusu olduğunda yanma hacmi bakımından yetersiz kalmaktadırlar. 

Ön ocaklı kazanlar, kömür, talaş, odun parçaları, ayçiçeği kabuğu, prina,  fındık kabuğu, vb. katı yakıtlar ile buhar veya ısı üretiminde kullanılırlar.   

Kazanın ön tarafında bulunan ön ocak, esas itibariyle boru konstrüksiyonlu(boru+lama) su borularının meydana getirdiği su duvarlarından oluşan bir bölümden meydana gelir. 

Ön ocak alt kısmında yakıtın yanmasını sağlayan ızgaranın altında yanan kömürden artan cürufu tahliye için kül alma sistemi bulunur.

Izgara yüzeyi ve ön ocak yanma hacmi yakıtın en verimli yanmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Yakıtın yanması sonucu oluşan radyasyon ısısının büyük bir kısmı verimli bir şekilde kullanılmak üzere bu su duvarlarına alınır. 

Böylece hem yakıtın yüksek verimle yanması hem de kazan kapasitesine ek bir ısı iletimi ve kapasite artışı sağlanmaktadır.   

Ön ocak su boruları kaliteli çelik çekme boru olup otomatik makinelerde herhangi bir deformasyon olmaksızın bükülüp şekillendirilmektedir. 

Ön ocağın, ön ve arka kısımlarında gerekli yerlerde, kontrol ve temizleme kapakları bulunmaktadır. 

Ön ocağın dış kısımları, uygun kalınlıkta cam yünü veya taş yünü ile izole edilerek uygun kalınlığa sahip galvaniz veya alüminyum sac ile kaplanmakta, izole edilmeyen kısımlar ısı ve korozyona dayanıklı boya ile boyanmaktadır.