Döner Izgaralı Sıcak Su Kazanları
enşah mühendislik
Döner Izgaralı Sıcak Su Kazanları

Katı yakıtlı sistemlerde uygulanan döner ızgaralı yakma sistemi sayesinde sistemin ısı ihtiyacına göre oransal çalışabilme imkânı ile yüksek verim alınmaktadır. Yanma tamamen döner ızgaranın da içine monte edildiği ocak içerisinde gerçekleşmektedir. Isı iletimi ocak içerisinde radyasyon, kazanda ise üç geçiş ile sağlanmaktadır. Yanma sonucu oluşan duman gazı kazan içerisinden geçerek, multisiklonlu kurum tutucuda kurum partikülleri baca gazından ayrışır ve hava kalitesini koruma yönetmeliğinin izin verdiği baca gazı değerlerine uygun olarak bacadan atılır.

Bu sistem sera ısıtma sistemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.