Ön Ocaklı Ve Stokerli Buhar Kazanları
enşah mühendislik
Ön Ocaklı Ve Stokerli Buhar Kazanları

Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandığımız yanma odasından geçerek, ikinci duman borularına doğru döner ön kısma taşınır. Ön duman sandığından geçen gazlar burada toplanarak siklona yönlendirilir. Siklonu terk ettikten sonra bacaya geçer ve buradan dışarı atılır. Üstten yanma prensibi ile çalıştığı için, kömür Tam olarak yanmakta ve çevreyi minimum oranda kirletmektedir.

ÖN YANMA OCAGI

Su borulu olarak imal edilip, borular arası gaz sızdırmazlığını sağlamak için, borular arasına lama kaynatılmaktadır. Kazanın besleme suyu, ön ocakta hazırlanmakta ve yüksek sıcaklıktaki bu su, kazana gönderilmektedir. Bu sayede hızlı bir buhar üretimi gerçekleşmektedir.

OTOMATİK KÖMÜR YAKMA SİSTEMİ

Özel olarak tasarlanmış tekne, yükleme ve tekne helezanu, kazan kapasitesine uygun kömür silosu, helezonları çeviren redüktörler, Taze hava fanı, sistemi oluşturan başlıca elemanlardır. Yanma olayı Tekne olarak adlandırdığımız bölümde gerçekleşir. Tekneye kömür naklini sağlayan kısım tekne helezonu, kömürü silaya taşıyan kısım yükleme helezonudur. Teknelerin çevresi, ateşe dayanıklı ateş tuğlası ile örülmüş durumdadır. Kazanın yakma havası ise uygun kapasiledekl bir fan ile sağlanır. Kazana yakıt yüklemesi alan, helezon vasıtasıyla yapıldığı için, yanma alttan gerçekleşir. Tam bir yanma gerçekleşliğinden, yanmamış kömür partikülleri çevreye yayılmaz. Böylelikle çevreye zarar verilmemiş ayrıca yakıt sarfiyatı düşürülmüş olur. Yakıt yandıkça ortaya çıkan cüruflar, alttan besleme sayesinde, kenarlara doğru itilmekle ve cüruflar kolaylıkla alınmakladır.